Menu
+45 71 99 37 06

T-Shaping sikrer, at dit initiativ til automatisering af test, bliver en varig og god investering, som skaber høj værdi for hele din forretning.

Finder fejlene tidligt

Med viden om, at jo senere du finder fejlene i din applikation, jo dyrere er det at rette fejlen.

Med indførelse af T-Shaping som en del af test automatisering, øger du sandsynligheden for at finde fejlene tidligere.

Du undgår at igangsætte testaktiviteter på et system som ikke er klar til at blive testet.

Development giver melding om at systemet er klar fra deres side.

Test udfører en fuld UI verifikation, som viser om systemet er klar til test.

Forbedring af kvaliteten og reducering af totale kvalitetomkostninger

Prisen på kvalitet er en summen af omkostninger ved fejl og omkostningerne til forebyggelse af fejl.

Ved T-Shaping reduceres Forebyggelse- og vurderingssomkostninger (Forbyggelsesomkostinger2) og dermed også de totale kvalitetomkostninger.

Samlet giver det en en kvalitetsforbedring og en omkostningsreduktion.

Opstart – Slip for store udgifter til test og fejlrettelser

Det første vi gør, når vi ankommer hos dig, er at scanne din applikation gennem brugergrænsefladen. Scanneren navigerer automatisk rundt i din applikation og kortlægger alle hjørner af den.

Du får overblik over hvad din applikation indeholder

Scanning resulterer i en UI-baselinerapport, som giver dig indsigt i

 • Udgør en UI-baseline, så du ved efterfølgende scanninger får indsigt i hvad som har ændret sig.
 • Hvad din applikation indeholder af sider
 • Hvilke elementer findes der på dine sider
 • Hvor mange sider og hvor mange elementer findes der

UI-Baselinerapporten er at sammenligne med en billede af hele din applikation.

På under 20 min får du at vide om din UI-baseline er ændret

På baggrund af informationerne fra scanningen, dannes et sæt UI-Baselinetests som undersøger om baselinen er overholdt. Hvis ikke baselinen er overholdt, så skal du vurdere om det er hensigtsmæssigt, at afvikle resten af dine tests.

Hver gang UI regression testen afvikles op mod din applikation, resulterer det i, at du får indsigt i

 • Om din UI-baseline er overholdt
 • Præcis hvor i din applikations brugergrænseflade problemet er.
 • Kan de sider, du tidligere har kunne navigere til, stadig navigeres til af den sti tidligere sti.
 • Kan de sider, du tidligere har kunne åbne, stadig åbne.
 • Kan de elementer på siderne, du tidligere har kunne tilgå, stadig tilgås.

Det tager normalt under 20 min at teste 300 sider for ovenstående, hvilket betyder at du meget tidligt kan, vurdere de eventuelle fejl der rapporteres, er fejl forsaget af utilsigtede ændringer, eller om det er ok og at test casene skal tilrettes.

Vi hjælper jer med at få inkluderet UI Regression Testen som en del af en delivery pipeline.

Dermed finder du fejlene tidligere end hvad du ellers ville.

Accelerer din test case automatisering og stil testpyramiden solidt på jorden

Når UI Regression Testen dannes, dannes også Test API’et, API Reference dokumentation, samt en Visual Studio Solution eller Eclipse Project til at automatisere test cases, til dækning af forretningens krav og/eller user stories. Denne solution indeholder desuden en struktur, test case skabeloner og retningslinjer for hvordan test cases automatiseres.

Fordelen med sådan en Solution, med integreret Test API og dokumentation er

 • At du allerede fra leveringstidspunkt, kan skrive de første test cases til dækning af krav, i et sprog, som matcher det, som du ville skrive en manuel test case i.
 • At du nemt kan sætte flere udviklere til at automatisere test cases.
 • At udviklerne automatiserer på samme måde og bliver dermed nemmere at vedligeholde.
 • At du hurtigt kan dække de vigtigste krav og user stories.

Med ovenstående trin, får du vendt test pyramiden med bunden på jorden, således at du kan sætte dig mageligt tilrette, mens dine automatiske test cases gør alt det hårde arbejde og sparer dig for store udgifter til test afvikling og fejlrettelser.

Accelerer din test case automatisering og stil testpyramiden solidt på jorden

T-Shape servicen – Sikrer din investering i automatiseret test

T-Shape servicen aktiveres når din applikation trænger til at blive scannet igen. Når T-Shape servicen er udført får du tilført værdifuld viden om sundhedstilstanden i din applikation.

I dag, gennemføres T-Shaping servicen af en af vores medarbejdere, der kommer forbi og gennemfører operationen. På sigt stiler vi mod at du også kan gøre det.

T-Shape servicen – Sikrer din investering i automatiseret test

Scanning og UI Regression Test – Få indsigt i om baseline er ændret siden sidst

Scanningen og UI Regression Testen udføres automatisk gennem jeres continuos integration/delivery pipeline.

Når scanning og test er blevet gennemført, ofte på få minutter, dannes der et baselinedokument og UI Regression Test rapport.

Fordelen med disse rapporter er

 • At du så tidligt som overhoved muligt får viden til, at vurdere om ændringerne i applikation er tilsigtet eller ej. Ofte ses det
  • At et deploy af applikationen mangler noget
  • At dele af applikationen, som du mente ikke skulle ændres, pludselig er blevet ændret
 • At du her har et forvarsel om, hvad der eventuel kan gå galt længere nede af din pipeline.
 • At du kan afgøre om vedligeholdelse skal igangsættes.

I Fail Fast ånden, har du nu god viden om, om aktiviteterne længere nede af din pipeline skal gennemføres eller ej.

Vedligeholdelse – Få sikret at dine automatiserede test case giver værdi altid

Efter aftale, kommer en af vores T-Shapere forbi, f.eks. hver 14. dag, eller når du vurderer at baselinerapporterne giver anledning til at anden del af T-Shaping skal udføres.

Her gennemgås baselinerapporten sammen med dig. Med viden herfra, integrerer T-Shaperen den seneste baseline i testene, som på ny danner et Test API, API Reference og baselinetest.

Fordelen ved at få gennemført denne integration af den nye baseline er

 • At du ikke taber investeringen i test automatisering.
 • At du sparer oceaner af tid på at debugge test cases som fejler.
 • At du sikrer at dine test cases altid kan afvikles og giver værdi for dig og forretningen
 • At dine test cases ikke sander til og dermed mister værdien

Hermed har sikrer du dig at dit initiativ omkring test automatisering bliver en varig og god investering, som skaber stor værdi for hele din forretning.

Search